Festuca polesica — polesje aruhein

Uuendatud: 2018-06-04

Kaardile koondatud taksonid: Festuca polesica Zapal. (13)

Kaart põhineb 13 kirjel, neist:

vaatlusi 8

eksemplare 5

Kaasaegsed1 leiukohad asuvad 10 ruudus.

Andmed “Eesti taimede levikuatlasest”,2 sulgudes ruutude arv:3

1971–2005 (9)

1921–1970 (2)

kuni 1920 (3)

+ hävinud (0)

? kaheldav (0)

Lisaruudud teistest andmebaasidest:4

ELF: 2006– . . . (0)

PKÜ: 2006– . . . (4)

ELF: 1971–2005 (6)

PKÜ: 1997–2005 (8)

Ruut Vaatleja(d) Vaatlusaeg Kirje PlutoFis
08-20 Marju Erit 2015-08-01 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
06-24 Thea Kull, Helle Mäemets 2016-07-07 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
16-29 Thea Kull, Hannes Pehlak 2016-07-20 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
16-29 Thea Kull, Hannes Pehlak 2016-07-20 punkt: Festuca polesica Zapal.
05-31 Rein Kalamees, Kersti Püssa 2015-08-09 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
18-36 Helle Mäemets, Mare Leis 2015-06-24 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
03-30 Kadi-Liis Kesler, Maria Ksenofontov 2015-07-20 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
04-28 Tiina Elvisto, Maria Ksenofontov 2015-08-09 ruut/ala: Festuca polesica Zapal.
11-12 Thea Kull, Peedu Saar 2016-08-10 eksemplar: Festuca polesica Zapal.
05-41 Kaili Orav, Silvia Pihu 2015-06-18 eksemplar: Festuca polesica Zapal.
07-21 Meeli Mesipuu 2016-07-21 eksemplar: Festuca polesica Zapal.
04-28 Maria Ksenofontov, Tiina Elvisto 2015-08-09 eksemplar: Festuca polesica Zapal.
05-41 Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe 2015-07-24 eksemplar: Festuca polesica Zapal.

  1. Kaasaegsed leiukohad (tähistatud värvitud ruutudega) põhinevad peamiselt 2014–2017 välitööandmetel. Väiksemal määral on andmebaasi kantud vanemaid leiuandmeid aastatest 2006–2013.

  2. Kukk, T., Kull, T., Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu, 2005.

  3. NB! 2005. aasta atlase andmestikus katavad uuemad leiud vanemaid. Näiteks kui liik on ruudus registreeritud 1971–2005, siis pole võimalik öelda, kas ta oli sellest ruudust teada ka enne 1970. aastat. Vana atlase andmetel hävinud ja kaheldavaid leiukohti pole hilisemate (taas)leidude põhjal korrigeeritud.

  4. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) andmebaasid sisaldavad inventeeritud koosluste kirjeldusi ja liigiloendeid. Neist andmekogudest on kaardile lisatud lisatud vaid need ruudud, millest uue atlase andmekogus taksoni kohta kirjeid veel pole. Kõrvale on jäetud teadaolevalt kaheldavad määrangud. Kaartidel katavad uuema perioodi andmed vanemaid, PKÜ omad ELFi omi. Kattumise tõttu võib kaardil näha olla vähem mingi kategooria ruute kui legendis olev arv näitab. ELFi ja PKÜ andmed ei kajastu hetkel vaatluste tabelis ega ruutude liigiloendites.