Uuendused ja muudatused veebilehel

Uuendatud: 2018-06-04

4. juuni 2018

 • Analoogselt eelmises uuenduses lisatud ELFi andmestikuga on nüüd kuvatud lisanduvad ruudud PKÜ niiduinventuuride andmebaasi liigikirjetest.

 • Nii ELFi andmestikus kui taimeatlase andmekogus on parandatud hulk vigu. Kaardikogu vastab andmebaasi 03.06.2018 seisule.

 • Kaartidele on lisatud jooksva atlase perioodi kirjeid teiste herbaariumide kogudest, kus PlutoFis olevate avalike andmete täpsus seda võimaldas.

 • Lisatud viited atlase väljundi ametlikule interaktiivsele väljundile - vt https://elurikkus.ee/plant-atlas

6. märts 2018

 • ELFi andmed - eelvaatena on kaartidele kantud Eestimaa Looduse Fondi (märgalade ja muude inventeeritud koosluste) rohkem kui 400 000 liigikirjest lisanduvad ruudud. Vt ka KAARDID > Alusandmete esitus

 • Kaardikogu on uuendatud vastavalt andmebaasi 05.03.2018 seisule. Andmekogusse on lisandud üle 10 000 vaatluse ja üle 1000 eksemplari kirje. Muuhulgas on lisatud GPS punkti täpsusega välitööandmeid PKÜ poolt 2012–2017 läbi viidud liigiinventuuridest. Töö nii varasemate inventuuri- ja seireandmete kui erinevate juhuvaatluste andmebaasi viimisega jätkub.

 • Mõningad parandused kuvatavate taksonite loendis.

 • Lisatud hiljuti eestikeelsed nimetused hiljuti nimetatud taksonitele vastavalt taimenimede andmebaasi viimasele uuendusele.

19. jaanuar 2018

 • Kaardikogu on uuendatud vastavalt andmebaasi 19.01.2018 seisule, mis sisaldab rõhuva enamuse 2017. hooaja vaatlusandmeid (üle 50 000 kirje), suure hulga lisandunud herbaarlehtede kirjeid (ligi 4000 uut lehte + uued määrangud) ja mitut laadi parandusi.

 • Vaatluste tabelites on nüüd iga kirje juures näha PlutoFisse kantud määrang, tabel on horisontaalsuunas kompaktsem.

 • Aluskaardi maakonnapiirid vastavad uuele haldusjaotusele.

31. mai 2017

 • Kaardikogu uuendatud vastavalt andmebaasi 30.05.2017 seisule, mis sisaldab enamiku 2017 kevadisi andmeid, suure hulga lisandunud herbaarandmeid ja jooksvaid parandusi-täpsustusi.

 • Kaardikogusse on lisatud mitmed seni avaldamata kaardid perekonna täpsusega määratud taimede kohta – eeskätt kajastamaks keerukate rühmade kohta kogutud herbaarmaterjali.

 • Esitatud on suurem osa kaarte nende liikide kohta, millest on andmeid 2005. aasta atlases, kuid uue atlase andmekogus kirjed puuduvad.

 • Eestikeelseid nimetusi on täiendatud vastavalt eestikeelsete taimenimede andmebaasi viimasele versioonile (17.05.2017)

 • Kaardipildid on kiirema laadimise huvides optipng abil kokku surutud.

23. jaanuar 2017

 • Lisatud vaatlejate loend andmebaasi kantud vaatluste ja eksemplaridega seotud isikute baasil.

 • Välislingid avanevad vastavalt brauseri seadetele kas uues aknas või vahelehel.

12. jaanuar 2017

Andmed

 • Kus võimalik, on taksonitele lisatud eestikeelne nimetus taimenimede andmebaasist.

 • Kaardid on genereeritud 12.01.2017 andmestiku seisuga, võrreldes eelnevaga on:
  • sisestatud hulk uusi andmeid, eriti herbaareksemplare;
  • parandatud kasutajatele ja toimetajatele silma jäänud sisestusvigu;
  • ruuduga seotud rõhuv enamus seni korrektselt ruuduga määramata vaatlusi;
 • Korrigeeritud on lähedaste taksonite sidumist ning avaldatud kaardid mõnede uute taksonite kohta - kokku 1496 kaarti.

 • Kaardi vaates kuvatakse nüüd vana atlase tingmärgid koos vastava liigi ruutude arvuga perioodide kaupa.

 • Kaardile koondatud taksonite loendis on iga erineva nimekuju juures toodud sellise määranguga kirjete arv.

Kujundus

 • Veebileht kasutab nüüd Google’i Noto fonte, et tagada ühtlasem väljanägemine erinevates seadmetes.

 • Kaardipildid on kujundatud paremini loetavaks:
  • kaardipilt on suurem;
  • ruudunumbrid on viidud ruudustikust välja ja suurendatud;
  • horisontaaltelje numbrid on viidud kaardi alaserva, et ruudu koodi kokkulugemine oleks intuitiivsem: esmalt vertikaal-, siis horisontaaltelg (nt Tartu ruut: 16-40)
 • Eelmise ja järgmise taksoni linkide tekst näitab nüüd, millisele taksonile link suunab.

 • Veebilehti genereeriv skript üritab korrektselt ja ühtlaselt kujundada detailvaate lehtedel olevad ladinakeelsed nimetused, mis puutub kaldkirja, tavalisemaid lühendeid ja hübriidsust tähistavat korrutusmärki. Ebatavaliste nimekujude või vigaste lähteandmete puhul leidub siiski kõrvalekaldeid.

 • Hulk väiksemaid muudatusi, mis peaksid loetavust parandama.

Muu

 • NB! seoses uuendustega on katkenud varasemalt salvestatud lingid üksikute taksonite kaartidele. Edaspidi püüame seda vältida, kuid aadresside püsimist 100% tagada ei saa. Kui soovitud leht annab veateate, siis tuleb huvipakkuv takson uuesti liigiloendist välja otsida.

 • Viited PlutoFi kirjetele avanevad nüüd uues aknas või vahekaardil (vastavalt brauseri seadetele).