Uuendused ja muudatused veebilehel

Uuendatud: 2017-01-23

23. jaanuar 2017

 • Lisatud vaatlejate loend andmebaasi kantud vaatluste ja eksemplaridega seotud isikute baasil.

 • Välislingid avanevad vastavalt brauseri seadetele kas uues aknas või vahelehel.

12. jaanuar 2017

Andmed

 • Kus võimalik, on taksonitele lisatud eestikeelne nimetus taimenimede andmebaasist.

 • Kaardid on genereeritud 12.01.2017 andmestiku seisuga, võrreldes eelnevaga on:
  • sisestatud hulk uusi andmeid, eriti herbaareksemplare;
  • parandatud kasutajatele ja toimetajatele silma jäänud sisestusvigu;
  • ruuduga seotud rõhuv enamus seni korrektselt ruuduga määramata vaatlusi;
 • Korrigeeritud on lähedaste taksonite sidumist ning avaldatud kaardid mõnede uute taksonite kohta - kokku 1496 kaarti.

 • Kaardi vaates kuvatakse nüüd vana atlase tingmärgid koos vastava liigi ruutude arvuga perioodide kaupa.

 • Kaardile koondatud taksonite loendis on iga erineva nimekuju juures toodud sellise määranguga kirjete arv.

Kujundus

 • Veebileht kasutab nüüd Google’i Noto fonte, et tagada ühtlasem väljanägemine erinevates seadmetes.

 • Kaardipildid on kujundatud paremini loetavaks:
  • kaardipilt on suurem;
  • ruudunumbrid on viidud ruudustikust välja ja suurendatud;
  • horisontaaltelje numbrid on viidud kaardi alaserva, et ruudu koodi kokkulugemine oleks intuitiivsem: esmalt vertikaal-, siis horisontaaltelg (nt Tartu ruut: 16-40)
 • Eelmise ja järgmise taksoni linkide tekst näitab nüüd, millisele taksonile link suunab.

 • Veebilehti genereeriv skript üritab korrektselt ja ühtlaselt kujundada detailvaate lehtedel olevad ladinakeelsed nimetused, mis puutub kaldkirja, tavalisemaid lühendeid ja hübriidsust tähistavat korrutusmärki. Ebatavaliste nimekujude või vigaste lähteandmete puhul leidub siiski kõrvalekaldeid.

 • Hulk väiksemaid muudatusi, mis peaksid loetavust parandama.

Muu

 • NB! seoses uuendustega on katkenud varasemalt salvestatud lingid üksikute taksonite kaartidele. Edaspidi püüame seda vältida, kuid aadresside püsimist 100% tagada ei saa. Kui soovitud leht annab veateate, siis tuleb huvipakkuv takson uuesti liigiloendist välja otsida.

 • Viited PlutoFi kirjetele avanevad nüüd uues aknas või vahekaardil (vastavalt brauseri seadetele).