Eesti taimede uus levikuatlas

Uuendatud: 2017-06-01

Eesti soontaimede levikuatlas kajastab looduslike, metsistunud ja naturaliseerunud sõnajalg-, paljasseemne- ja õistaimede levikut Eesti maismaal, siseveekogudes ja rannikul. Leiuandmed esitatakse ruudustiku abil, mille ruudu küljepikkus on 6 x 10 kraadiminutit (9 x 11 km). Lühiülevaade uue taimeatlase koostamise projektist

Väikese kuldtähe levikukaart uutel andmetel

Väikese kuldtähe levikukaart uutel andmetel

Uut taimeatlast koostab pärandkoosluste kaitse ühing koostöös Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanikute ja herbaariumiga alates 2014. aastast. Välitööd toimusid 2015–2016 keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toetusel. Taimede levikuandmeid kogutakse paljude kutseliste ja harrastusbotaanikute ühistööna. Vaata andmestikku panustanute nimekirja

Atlase andmekogu säilitatakse ja arendatakse infosüsteemis PlutoF. 31. mail 2017 sisaldas see 388 806 vaatlust ning 10 514 herbaareksemplari kirjet. Siinsel veebilehel on näha taimeatlase välitöödel kogutud, põhjalikult kontrollimata andmestiku põhjal koostatud esialgsed levikukaardid. Taimeatlase esialgsete materjalide kasutamistingimused

Viimased uuendused