Eesti taimede uus levikuatlas

Uuendatud: 2020-11-29

Eesti soontaimede levikuatlas kajastab looduslike, metsistunud ja naturaliseerunud sõnajalg-, paljasseemne- ja õistaimede levikut Eesti maismaal, siseveekogudes ja rannikul. Leiuandmed esitatakse ruudustiku abil, mille ruudu küljepikkus on 6 x 10 kraadiminutit (9 x 11 km). Lühiülevaade uue taimeatlase koostamise projektist

Uut taimeatlast koostab pärandkoosluste kaitse ühing koostöös Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanikute ja herbaariumiga alates 2014. aastast. Välitööd toimusid 2015–2020 keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toetusel. Taimede levikuandmeid kogutakse paljude kutseliste ja harrastusbotaanikute ühistööna. Vaata andmestikku panustanute nimekirja

Atlase andmekogu säilitatakse ja arendatakse infosüsteemis PlutoF. 17. novembri 2020 seisuga oli uue atlase andmekoguga seostatud ligi 2,2 miljonit taimeleidu erinevatest allikatest. Taimeatlase interaktiivne väljund asub uues eElurikkuse portaalis.

Viimased uuendused