Eesti taimede uus levikuatlas

Uuendatud: 2018-06-04

Eesti soontaimede levikuatlas kajastab looduslike, metsistunud ja naturaliseerunud sõnajalg-, paljasseemne- ja õistaimede levikut Eesti maismaal, siseveekogudes ja rannikul. Leiuandmed esitatakse ruudustiku abil, mille ruudu küljepikkus on 6 x 10 kraadiminutit (9 x 11 km). Lühiülevaade uue taimeatlase koostamise projektist

Hariliku sugapea levikukaart uutel andmetel

Hariliku sugapea levikukaart uutel andmetel

Uut taimeatlast koostab pärandkoosluste kaitse ühing koostöös Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanikute ja herbaariumiga alates 2014. aastast. Välitööd toimusid 2015–2017 keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toetusel. Taimede levikuandmeid kogutakse paljude kutseliste ja harrastusbotaanikute ühistööna. Vaata andmestikku panustanute nimekirja

Atlase andmekogu säilitatakse ja arendatakse infosüsteemis PlutoF. 4. juunil 2018 oli uue atlase andmekoguga seotud 459 302 vaatlust ning 15 784 herbaareksemplari kirjet. Siinsel veebilehel on esitatud taimeatlase välitöödel kogutud andmestiku ja sellega seonduvate andmekogude põhjal valmistatud staatilised levikukaardid. Taimeatlase interaktiivne väljund asub uues eElurikkuse portaalis.

Viimased uuendused