Kontaktid ja viited

Uuendatud: 2017-01-23

Eesti taimede levikuatlase projekti viib läbi PKÜ, tööd juhib viieliikmeline toimkond:

  • Toomas Kukk (projektijuht)
  • Thea Kull
  • Ott Luuk
  • Meeli Mesipuu
  • Peedu Saar

Kirjuta taimeatlase toimkonnale: taimeatlas@gmail.com

Kaardid valmistas ja veebilehe koostas Ott Luuk, selgitavad tekstid kirjutasid Toomas Kukk ja Ott Luuk.

Taimeatlase andmekogu majutab PlutoF

Abimaterjale

Eestikeelsete taimenimetuste andmebaas

Maailma taimeliikide taksonoomiline loend - abiks sünonüümika selgitamisel: The Plant List

Taimede levikuatlase töödel kasutatav 6’x10’ ruudustik koos tähistega Google Maps-is

Juhendmaterjalid taimeatlase välitöödeks Toomas Kuke kodulehel

Taimeatlasi teistes maades

Atlas Florae Europaeae

Suurbritannia ja Iirimaa floora atlase võrguversioon

Briti “Atlas 2020” projekt

Soome Kasviatlas

Prantsuse eFlore