Kontaktid ja viited

Uuendatud: 2020-01-22

Eesti taimede levikuatlase projekti viib läbi PKÜ, tööd juhib viieliikmeline toimkond:

  • Toomas Kukk (projektijuht)
  • Thea Kull
  • Ott Luuk
  • Meeli Mesipuu
  • Peedu Saar

Kirjuta taimeatlase toimkonnale:

Kaardid valmistas ja veebilehe koostas Ott Luuk, selgitavad tekstid kirjutasid Toomas Kukk ja Ott Luuk.

Taimeatlase andmekogu majutab PlutoF

Taimeatlase andmekogu interaktiivne väljund uues eElurikkuse portaalis

Abimaterjale

Eestikeelsete taimenimetuste andmebaas

Maailma taimeliikide taksonoomiline loend - abiks sünonüümika selgitamisel: The Plant List

Taimede levikuatlase töödel kasutatav 6’x10’ ruudustik koos tähistega Google Maps-is

Juhendmaterjalid taimeatlase välitöödeks Toomas Kuke kodulehel

Taimeatlasi teistes maades

Atlas Florae Europaeae

Suurbritannia ja Iirimaa floora atlase võrguversioon

Briti “Atlas 2020” projekt

Soome Kasviatlas

Prantsuse eFlore