Kaartide kasutamise tingimused

Uuendatud: 2016-12-02

Käesoleval lehel avaldatud kaardid ei kujuta endast uue taimeatlase lõplikku väljundit. Need ei ole valmis teadustööks. Kaartidel esineb kindlasti vigu ja puudujääke ning neid ei viida pidevalt kooskõlla andmebaasi viimase seisuga. Atlase koostajad ei vastuta tööversioonis leiduda võivate eksituste eest. Veebilehel asuvate kaardimaterjalide kasutamisel õppetöös palume selgitada nende konteksti.

Kaartide praegusel kujul avaldamise eesmärgid on:

  • anda ülevaade seni tehtud töö tulemustest;
  • luua atlase toimkonnale täiendav vahend seni kogunenud levikuandmete ülevaatlikuks kontrollimiseks;
  • anda taimehuvilistele võimalus viidata võimalikele vigadele ja puudujääkidele;
  • koguda ideid interaktiivse kaardirakenduse (atlase ametliku väljundi) kujundamiseks.

Sellel veebilehel avaldatud kaartide levitamine elektroonilisel kujul või trükis ilma koostajate nõusoleku ja/või algallikale viitamata ei ole lubatud. Kaartide või selle veebilehe mistahes muu osa kasutamine kommertseesmärkidel on keelatud.

Viitamine: Eesti taimede uue levikuatlase tööversioon. Pärandkoosluste Kaitse Ühing. https://ottluuk.github.io/atlas/ [veebilehe kasutamise kuupäev]

PlutoFi kasutajatel palume enne potentsiaalsest veast teatamist veenduda, et see pole andmebaasis juba parandatud.

Küsimuste, ettepanekute ja soovidega palume pöörduda taimeatlase toimkonna poole aadressil .