07-49

Uuendatud: 2020-11-29

Ruudu kohta on uue atlase andmekogus 8 kirjet.

Läbi aegade on ruudus täheldatud soontaimi 7 taksonist.

Liikide arvu võrdlus uue ja vana atlase andmestikes

andmestik kokku 2006–2020 1971–2005 1921–1970 … –1920 hävinud1 kaheldav2
uus atlas 6 0 5 1 0
vana atlas 1 0 1 0 0 0

Uue ja vana atlase liikide koondloend

Tingmärgid: v – vaatlused (PlutoF); h – herbaareksemplarid (PlutoF); k – teated kirjanduses ja kartoteekides (PlutoF); e – ELFi inventuurikirjed; p – PKÜ inventuurikirjed; L – LVA vaatlused; E – EELISe vaatlused; ◆ ○ + × ? – märge vana atlase levik.exe andmestikus


  1. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎

  2. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎