Orchis morio — arukäpp

Uuendatud: 2020-01-22

Kaardile koondatud taksonid: Orchis morio L. (20)

Kaart põhineb 20 kirjel, neist:

vaatlusi 19

eksemplare 1

Kaasaegsed1 leiukohad asuvad 4 ruudus.

Andmed “Eesti taimede levikuatlasest”,2 sulgudes ruutude arv:3

1971–2005 (7)

1921–1970 (4)

kuni 1920 (1)

+ hävinud (0)

? kaheldav (0)

Lisaruudud teistest andmebaasidest:4

ELF: 2006– . . . (0)

PKÜ: 2006– . . . (0)

ELF: 1971–2005 (0)

PKÜ: 1997–2005 (1)

Ruut Vaatleja(d) Vaatlusaeg Kirje PlutoFis
17-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-05-08 ruut/ala: Orchis morio L.
17-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-05-19 ruut/ala: Orchis morio L.
16-11 Sirje Azarov, Mari Reitalu 2015-05-23 ruut/ala: Orchis morio L.
17-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-06-24 ruut/ala: Orchis morio L.
17-11 Peedu Saar, Toomas Kukk, Ott Luuk, Thea Kull, Mari Reitalu 2014-06-28 ruut/ala: Orchis morio L.
18-12 Mari Reitalu 2008-06-02 ruut/ala: Orchis morio L.
18-12 Toomas Kukk, Thea Kull, Ott Luuk, Peedu Saar, Mari Reitalu 2014-05-23 punkt: Orchis morio L.
18-12 Toomas Kukk, Thea Kull, Ott Luuk, Peedu Saar, Mari Reitalu 2014-05-23 punkt: Orchis morio L.
17-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-05-08 punkt: Orchis morio L.
16-11 Sirje Azarov, Mari Reitalu 2015-05-23 punkt: Orchis morio L.
16-11 Sirje Azarov, Mari Reitalu 2015-05-23 punkt: Orchis morio L.
16-11 Sirje Azarov, Mari Reitalu 2015-05-23 punkt: Orchis morio L.
17-11 Triin Reitalu, Mari Reitalu 2015-05-19 punkt: Orchis morio L.
17-11 Peedu Saar, Toomas Kukk, Mari Reitalu, Thea Kull, Ott Luuk 2014-06-28 punkt: Orchis morio L.
17-11 Meeli Mesipuu, Tiiu Kull, Arto-Randel Servet 2016-05-28 punkt: Orchis morio L.
18-12 Mari Reitalu 2008-06-02 punkt: Orchis morio L.
18-12 Mari Reitalu 2008-06-02 punkt: Orchis morio L.
17-14 Meeli Mesipuu, Tiiu Kull, Eerik Leibak 2017-05-18 punkt: Orchis morio L.
17-14 Meeli Mesipuu, Tiiu Kull, Eerik Leibak 2017-05-18 punkt: Orchis morio L.
18-12 Toomas Kukk 2014-05-23 TAA0113044: Orchis morio L.

  1. Kaasaegsed leiukohad (tähistatud värvitud ruutudega) põhinevad peamiselt 2014–2019 välitööandmetel. Väiksemal määral on andmebaasi kantud vanemaid leiuandmeid aastatest 2006–2013.↩︎

  2. Kukk, T., Kull, T., Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu, 2005.↩︎

  3. NB! 2005. aasta atlase andmestikus katavad uuemad leiud vanemaid. Näiteks kui liik on ruudus registreeritud 1971–2005, siis pole võimalik öelda, kas ta oli sellest ruudust teada ka enne 1970. aastat. Vana atlase andmetel hävinud ja kaheldavaid leiukohti pole hilisemate (taas)leidude põhjal korrigeeritud.↩︎

  4. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) andmebaasid sisaldavad inventeeritud koosluste kirjeldusi ja liigiloendeid. Neist andmekogudest on kaardile lisatud lisatud vaid need ruudud, millest uue atlase andmekogus taksoni kohta kirjeid veel pole. Kõrvale on jäetud teadaolevalt kaheldavad määrangud. Kaartidel katavad uuema perioodi andmed vanemaid, PKÜ omad ELFi omi. Kattumise tõttu võib kaardil näha olla vähem mingi kategooria ruute kui legendis olev arv näitab. ELFi ja PKÜ andmed ei kajastu hetkel vaatluste tabelis ega ruutude liigiloendites.↩︎