Anacamptis pyramidalis — püramiid-koerakäpp

Uuendatud: 2020-01-22

Kaardile koondatud taksonid: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (39)

Kaart põhineb 39 kirjel, neist:

vaatlusi 35

eksemplare 4

Kaasaegsed1 leiukohad asuvad 13 ruudus.

Andmed “Eesti taimede levikuatlasest”,2 sulgudes ruutude arv:3

1971–2005 (14)

1921–1970 (4)

kuni 1920 (1)

+ hävinud (0)

? kaheldav (0)

Lisaruudud teistest andmebaasidest:4

ELF: 2006– . . . (0)

PKÜ: 2006– . . . (0)

ELF: 1971–2005 (0)

PKÜ: 1997–2005 (0)

Ruut Vaatleja(d) Vaatlusaeg Kirje PlutoFis
19-13 Oliver Parrest 2015-07-01 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-10 Mari Reitalu, Oliver Parrest 2015-08-04 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-12 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-22 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-11 Mari Reitalu, Oliver Parrest 2015-07-16 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
18-13 Mari Reitalu 2014-06-14 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-08-05 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-19 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-12 2016-07-27 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
19-13 Meeli Mesipuu 2016-06-30 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
09-21 Jaak-Albert Metsoja, Mari Metsoja 2016-07-07 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-12 Mari Reitalu, Ester Valdvee 2010-07-10 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-11 Mari Reitalu 2006-06-06 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
16-11 Mari Reitalu 2006-07-06 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-19 Meeli Mesipuu 2015-06-21 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-12 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-31 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-11 Mari Reitalu, Oliver Parrest 2015-07-16 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-11 Triin Reitalu, Mari Reitalu 2015-08-05 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-11 Mari Reitalu, Triin Reitalu 2015-07-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-10 Oliver Parrest, Mari Reitalu 2015-08-04 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-12 Ulvi Selgis 2016-06-27 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-12 Ulvi Selgis 2016-06-27 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
19-12 Ulvi Selgis 2016-06-27 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
19-13 Meeli Mesipuu 2016-06-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
19-13 Meeli Mesipuu 2016-06-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
19-13 Meeli Mesipuu 2016-06-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
09-21 Jaak-Albert Metsoja, Mari Metsoja 2016-07-07 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
16-11 Mari Reitalu 2006-07-09 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-11 Mari Reitalu 2006-07-19 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-11 Mari Reitalu 2012-07-26 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
16-11 Mari Reitalu, Indrek Tammekänd 2018-07-06 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-11 Mari Reitalu 2007-06-07 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
17-11 Mari Reitalu 2006-09-06 ruut/ala: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
14-21 Meeli Mesipuu 2018-06-20 punkt: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
20-12 J.-M. Habicht 2008-07-13 TAM0014160: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
15-11 Toomas Kukk 2012-07-15 TAA0112585: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
18-13 Iti Jürjendal, Elle Roosaluste 2017-07-01 TU384592: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
18-13 Iti Jürjendal, Elle Roosaluste 2017-07-01 TU384593: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

  1. Kaasaegsed leiukohad (tähistatud värvitud ruutudega) põhinevad peamiselt 2014–2019 välitööandmetel. Väiksemal määral on andmebaasi kantud vanemaid leiuandmeid aastatest 2006–2013.↩︎

  2. Kukk, T., Kull, T., Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu, 2005.↩︎

  3. NB! 2005. aasta atlase andmestikus katavad uuemad leiud vanemaid. Näiteks kui liik on ruudus registreeritud 1971–2005, siis pole võimalik öelda, kas ta oli sellest ruudust teada ka enne 1970. aastat. Vana atlase andmetel hävinud ja kaheldavaid leiukohti pole hilisemate (taas)leidude põhjal korrigeeritud.↩︎

  4. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) andmebaasid sisaldavad inventeeritud koosluste kirjeldusi ja liigiloendeid. Neist andmekogudest on kaardile lisatud lisatud vaid need ruudud, millest uue atlase andmekogus taksoni kohta kirjeid veel pole. Kõrvale on jäetud teadaolevalt kaheldavad määrangud. Kaartidel katavad uuema perioodi andmed vanemaid, PKÜ omad ELFi omi. Kattumise tõttu võib kaardil näha olla vähem mingi kategooria ruute kui legendis olev arv näitab. ELFi ja PKÜ andmed ei kajastu hetkel vaatluste tabelis ega ruutude liigiloendites.↩︎