18-30

Uuendatud: 2020-11-29

Ruudu kohta on uue atlase andmekogus 2455 kirjet.

Läbi aegade on ruudus täheldatud soontaimi 578 taksonist.

Liikide arvu võrdlus uue ja vana atlase andmestikes

andmestik kokku 2006–2020 1971–2005 1921–1970 … –1920 hävinud1 kaheldav2
uus atlas 562 497 291 153 11
vana atlas 373 297 75 1 0 0

Uue ja vana atlase liikide koondloend

Tingmärgid: v – vaatlused (PlutoF); h – herbaareksemplarid (PlutoF); k – teated kirjanduses ja kartoteekides (PlutoF); e – ELFi inventuurikirjed; p – PKÜ inventuurikirjed; L – LVA vaatlused; E – EELISe vaatlused; ◆ ○ + × ? – märge vana atlase levik.exe andmestikus

takson 2006–2020 1971–2005 1921–1970 … –1920 hävinud kaheldav
Abies balsamea 2 h
Acer platanoides 2 v, 1 e, 1 L 1 v, 3 e, 1 v
Achillea millefolium 2 v, 1 L 1 v, 2 p,
Achillea ptarmica 4 v, 1 L 1 h,
Acorus calamus 2 v 1 v,
Actaea spicata 2 L 1 v, 2 v
Aegopodium podagraria 3 v, 1 e, 1 L 1 v, 2 p, 1 v
Aesculus hippocastanum 1 h
Agrostis canina 1 v
Agrostis capillaris 2 v 1 v,
Agrostis gigantea 2 v
Agrostis stolonifera subsp. stolonifera 2 e 1 v, 1 p,
Ajuga reptans 1 v, 1 L
Alchemilla 1 v, 2 h 1 v, 1 p,
Alchemilla cymatophylla 1 h
Alchemilla glaucescens 1 v,
Alchemilla glomerulans
Alchemilla micans 1 h
Alchemilla monticola 1 h
Alisma plantago-aquatica 5 v, 3 e 1 v,
Alnus glutinosa 2 v, 3 e 2 v, 7 e, 1 v
Alnus incana 3 v, 1 e, 1 L 1 v, 1 e, 4 p, 1 v
Alopecurus aequalis 2 e
Alopecurus geniculatus 1 v,
Alopecurus pratensis 3 v, 1 e, 1 L 1 v, 2 p,
Amelanchier spicata 2 v, 1 L 2 h
Anchusa arvensis 1 v
Anchusa officinalis 1 v,
Andromeda polifolia 1 v, 11 e, 1 L 1 v,
Anemone nemorosa 3 v, 2 L 3 v,
Anemone ranunculoides 1 L 1 v
Angelica sylvestris 4 v 2 v, 6 p,
Antennaria dioica 1 v,
Anthemis tinctoria 1 v
Anthoxanthum odoratum 2 v, 1 e, 2 L 2 v, 1 p, 1 v
Anthriscus sylvestris 2 v, 1 L 1 v, 2 p,
Aquilegia vulgaris 2 v, 3 L
Arabis glabra 1 v
Arctium tomentosum 1 v 1 v,
Arenaria serpyllifolia 1 h
Armoracia rusticana 1 v
Arrhenatherum elatius 3 v
Artemisia campestris 1 v 1 v,
Artemisia vulgaris 3 v 2 v, 1 p,
Asarum europaeum 1 v 1 v,
Athyrium filix-femina 4 v, 1 e, 1 L 2 v,
Avena fatua 2 h
Barbarea arcuata 1 v,
Bellis perennis 4 v, 1 L 1 v,
Betula humilis 1 v,
Betula pendula 3 v 2 v,
Betula pubescens 1 v, 16 e, 1 L 2 v, 4 p,
Bidens cernua 1 v,
Bidens tripartita 1 v, 3 e, 1 L 1 v,
Botrychium lunaria 1 h
Brassica campestris 1 v,
Briza media 1 v 1 v, 1 v
Bromus inermis 1 v
Bunias orientalis 1 v,
Calamagrostis arundinacea 2 v 1 v, 2 e,
Calamagrostis canescens 2 v, 3 e 1 v, 4 p,
Calamagrostis epigeios 2 v, 1 e, 1 L 1 v, 2 p, 1 v
Calla palustris 3 v, 1 L 1 v
Callitriche cophocarpa 2 h
Callitriche hermaphroditica 1 v
Calluna vulgaris 2 v, 10 e 2 v, 1 v
Caltha palustris 5 v, 1 e, 7 L 3 v, 2 p,
Calystegia sepium 1 v, 1 L
Campanula glomerata 1 v, 1 L 1 v,
Campanula latifolia 1 v 1 v,
Campanula patula 2 v, 1 e, 2 L 2 v, 2 p,
Campanula persicifolia 1 v 1 v
Campanula rapunculoides 1 v,
Campanula rotundifolia 1 v,
Capsella bursa-pastoris 2 v, 1 L 1 v,
Cardamine amara 1 v
Cardamine pratensis 3 v, 2 h, 1 e, 1 L 1 v,
Cardamine pratensis subsp. paludosa 1 v
Cardaminopsis arenosa 1 v
Carduus crispus 1 v
Carex acuta 5 v 1 p,
Carex acutiformis 2 e 1 h
Carex appropinquata 3 v, 3 e 1 v,
Carex canescens 2 v, 1 e 2 v, 1 h
Carex capillaris 1 h,
Carex cespitosa 2 v, 3 e, 1 L 1 v, 4 p,
Carex chordorrhiza
Carex diandra 3 v, 1 h, 1 e
Carex digitata 2 v 1 v,
Carex disperma 1 v, 1 h 2 h, 1 h
Carex disticha 1 v 1 p
Carex echinata 2 v, 1 e
Carex elongata 3 v, 2 h
Carex ericetorum 1 v
Carex flava 1 v, 2 e, 1 L 2 v, 1 p,
Carex globularis 1 v
Carex hirta 3 v, 1 e 2 v, 1 p,
Carex irrigua 2 v, 1 h,
Carex lasiocarpa 2 e 1 v,
Carex leporina 2 v 1 v, 1 p,
Carex limosa 1 v, 9 e 1 v
Carex loliacea 1 v 1 h,
Carex nigra 2 v, 2 e 2 v, 1 p, 1 v
Carex ornithopoda 1 v
Carex pallescens 3 v, 1 L 1 v, 1 p, 1 v
Carex panicea 1 e 1 v, 1 v
Carex paniculata 2 v, 1 h
Carex pauciflora 2 v, 1 e
Carex pilulifera 2 v, 1 h
Carex pseudocyperus 2 v, 2 e
Carex remota 3 v
Carex rostrata 5 v, 8 e 1 v,
Carex spicata 1 v,
Carex sylvatica 1 v, 1 L
Carex vaginata 1 v,
Carex vesicaria 1 v 1 v, 1 v
Carum carvi 2 v, 1 L 2 v,
Catabrosa aquatica 1 h
Centaurea cyanus 1 L
Centaurea jacea 2 v, 1 L 1 v, 1 p,
Centaurea phrygia 2 v 4 p,
Centaurea scabiosa 1 v 1 v,
Cerastium arvense
Cerastium fontanum 2 v 1 v,
Cerastium semidecandrum 2 p,
Chamaedaphne calyculata 1 v
Chamomilla recutita 1 L
Chamomilla suaveolens 1 v, 1 L
Chelidonium majus 3 v, 4 L 1 v,
Chenopodium album 1 v 1 v,
Chenopodium glaucum 1 v
Chionodoxa 1 v
Chrysosplenium alternifolium 4 v, 5 L 2 v, 1 e, 1 v
Cicuta virosa 3 v 1 v,
Cinna latifolia 2 v, 1 h
Circaea alpina 2 v 2 v, 1 v
Cirsium arvense 3 v, 1 e, 1 L 2 v, 2 p,
Cirsium heterophyllum 2 v, 1 L 2 v, 3 p, 1 v
Cirsium oleraceum 5 v, 3 e, 1 L 2 v, 2 e, 4 p, 1 v
Cirsium palustre 2 v 2 v, 1 p,
Cirsium vulgare 1 v, 2 L
Clinopodium vulgare 1 h
Comarum palustre 2 v, 2 e 2 v, 1 p,
Convallaria majalis 1 v, 1 L
Conyza canadensis 1 v, 1 L
Corylus avellana 2 v, 2 L 1 v, 3 e, 1 v
Crepis paludosa 3 v, 1 e 3 v, 1 p,
Cynosurus cristatus 2 v, 1 L
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata 3 v, 1 L 1 v, 3 p,
Dactylorhiza baltica 1 v, 3 L
Dactylorhiza fuchsii 1 E
Dactylorhiza incarnata 1 v,
Daphne mezereum 1 v, 6 L 1 v, 1 v, 1 h
Deschampsia cespitosa 3 v, 3 e 2 v, 2 p, 1 v
Deschampsia flexuosa 1 v 1 v, 1 v, 2 h
Dianthus deltoides 1 v, 1 L
Diphasiastrum complanatum 1 L 1 v
Drosera anglica 1 v, 1 h, 8 e, 1 L
Drosera rotundifolia 1 v, 9 e
Dryopteris carthusiana 2 v, 1 e 2 v, 1 h, 2 h
Dryopteris cristata 2 h
Dryopteris expansa 1 v 1 v
Dryopteris filix-mas 2 v 1 v,
Echium vulgare 1 L 1 v,
Eleocharis palustris 1 v
Elodea canadensis 3 v
Elymus caninus 1 v 1 v,
Elymus repens 2 v, 1 L 2 v,
Empetrum nigrum subsp. nigrum 1 v, 7 e, 1 L
Epilobium adenocaulon 1 v, 4 e 1 v,
Epilobium angustifolium 4 v, 1 e, 1 L 2 v, 1 p,
Epilobium hirsutum 2 v, 3 e 1 v,
Epilobium montanum 2 v 2 v,
Epilobium palustre 2 e
Epilobium roseum 1 v, 1 L
Epipactis helleborine 1 v, 3 L
Epipactis palustris 1 e
Equisetum arvense 2 v, 1 e, 1 L 1 v,
Equisetum fluviatile 4 v, 4 e, 1 L 2 v, 1 p, 1 v 2 h
Equisetum palustre 1 v, 1 h 1 v, 1 p, 4 h
Equisetum pratense 2 v, 1 e 1 v,
Equisetum sylvaticum 4 v, 1 e, 3 L 1 v, 1 p,
Equisetum variegatum 1 v
Erigeron acer 1 v
Eriophorum angustifolium 1 e 1 v,
Eriophorum latifolium 1 v,
Eriophorum vaginatum 1 v, 12 e 1 v, 1 v
Erodium cicutarium 1 v
Erophila verna 1 v 1 h,
Erysimum cheiranthoides 1 v
Erysimum strictum
Euonymus europaeus 1 v, 1 L
Euphorbia helioscopia 1 v
Euphorbia palustris
Euphrasia ×reuteri 1 h
Fallopia convolvulus 1 v 1 v,
Festuca gigantea 1 v, 1 L
Festuca ovina 1 v 1 v, 1 v
Festuca pratensis 2 v 1 v, 1 p,
Festuca rubra 1 v, 1 e 1 p, 1 v
Filipendula ulmaria 1 v, 2 e, 1 L 7 p, 1 v
Filipendula ulmaria subsp. denudata 4 v, 4 e 1 v
Fragaria moschata 1 v, 2 h, 1 L
Fragaria vesca 3 v, 2 L 2 v, 3 e,
Frangula alnus 1 v, 2 e 2 v,
Fraxinus excelsior 2 v, 1 L 1 v, 1 e, 1 v
Fumaria officinalis 1 v
Gagea lutea 2 v, 2 L
Gagea minima 3 v, 3 L 1 v, 1 h,
Galanthus nivalis 1 v
Galega orientalis 3 v, 1 e, 3 L 2 v,
Galeobdolon luteum 2 v, 1 L 1 v, 3 e, 1 v
Galeopsis bifida 2 v, 1 e 1 p,
Galeopsis speciosa 1 v 1 v, 1 p,
Galeopsis tetrahit 2 v, 1 L 1 v,
Galinsoga ciliata 3 v, 1 L 1 h,
Galium album 2 v, 1 L 2 v, 3 p,
Galium aparine 1 v, 2 L
Galium boreale 1 v, 1 e 2 v, 1 p, 1 v
Galium odoratum 1 v, 1 L 1 v,
Galium palustre 5 v, 5 e 1 v, 1 p,
Galium palustre subsp. elongatum 2 h
Galium rubioides 1 h
Galium spurium 1 v
Galium uliginosum 1 v, 1 e 2 v, 2 p,
Geranium palustre 2 v, 2 e, 2 L 2 v, 3 p,
Geranium pratense 2 v
Geum rivale 3 v, 3 e, 1 L 2 v, 2 e, 1 v
Geum urbanum 2 v, 2 h, 2 L 1 v,
Glechoma hederacea 3 v, 3 L 1 v, 1 p,
Glyceria fluitans 3 v, 1 e 1 p,
Glyceria lithuanica 1 v, 2 h 1 k,
Gnaphalium sylvaticum 1 v
Gnaphalium uliginosum 2 v, 1 e 1 p,
Goodyera repens 3 L
Gymnocarpium dryopteris 2 v 2 v,
Gymnocarpium robertianum 1 h,
Hammarbya paludosa 1 v
Helictotrichon pratense 1 p, 1 v
Helictotrichon pubescens 1 v 1 v,
Hepatica nobilis 1 v, 2 L 1 v,
Heracleum sibiricum 2 v 1 v, 1 p,
Heracleum sosnowskyi 79 E 1 v,
Heracleum sosnowskyi s.l.
Hieracium umbellatum 2 v, 1 L 2 p,
Hieracium vulgatum 1 h 1 h,
Hierochloe odorata 2 e 1 v,
Hierochloe odorata subsp. odorata 2 v
Hippuris vulgaris 3 v, 1 h
Hottonia palustris 2 v
Humulus lupulus 2 v 1 v, 1 v
Huperzia selago 1 v, 1 L 1 v, 3 h
Hypericum maculatum 3 v, 2 L 2 v, 2 p,
Hypericum perforatum 1 v 1 v,
Hypochaeris maculata
Impatiens noli-tangere 2 v, 2 e 1 v, 1 v
Impatiens parviflora 2 v, 2 e, 2 L
Inula helenium 2 v, 3 h 1 v,
Iris pseudacorus 3 v, 1 e 1 v, 1 p,
Jasione montana 1 L 1 v,
Juncus articulatus 1 v,
Juncus bufonius 1 v 1 v,
Juncus compressus 1 v 1 v,
Juncus conglomeratus 1 v, 2 p,
Juncus effusus 3 v, 2 e, 4 L 1 v, 1 p,
Juncus filiformis 1 e 1 p,
Juncus tenuis 2 h
Juniperus communis
Knautia arvensis 4 v, 3 L 1 v, 2 p,
Lamium album 2 v
Lamium hybridum 1 v
Lamium purpureum 1 v, 2 L
Lapsana communis 2 v 1 v,
Lathraea squamaria 2 v, 1 L
Lathyrus pratensis 3 v, 1 e 2 v, 2 p, 1 v
Lathyrus sylvestris 1 v, 1 L 1 v, 7 h
Lathyrus vernus 1 v
Ledum palustre 1 v, 7 e 1 v, 1 v
Lemna minor 5 v, 4 e, 1 L 1 v,
Lemna trisulca 1 e
Leontodon autumnalis 2 v 2 p,
Leontodon hispidus 1 p,
Leucanthemum vulgare 2 v, 2 L 2 v,
Leucojum vernum 2 v
Lilium martagon 1 v
Linaria vulgaris 1 v
Linum catharticum 1 v,
Linum usitatissimum 1 h
Listera cordata +
Listera ovata 1 v, 1 L 1 v,
Lonicera caprifolium 1 v
Lonicera xylosteum 1 v, 2 L 1 v, 1 v, 2 h
Lupinus polyphyllus 3 v, 2 L 1 v, 1 v
Luzula campestris 1 v,
Luzula multiflora 2 v, 1 e 1 v, 2 p,
Luzula pallidula 1 v
Luzula pilosa 4 v, 2 L 2 v, 7 e,
Lychnis chalcedonica 1 v
Lychnis flos-cuculi 4 v, 1 e, 1 L 2 v, 1 p,
Lychnis viscaria 1 v, 1 L
Lycopodium annotinum 1 v 2 v, 4 e,
Lycopodium clavatum 2 v, 2 L 1 v,
Lycopus europaeus 3 v, 3 e, 1 L 2 v,
Lysimachia nummularia 1 L
Lysimachia thyrsiflora 5 v, 2 e 2 v,
Lysimachia vulgaris 3 v, 4 e, 1 L 2 v, 4 p,
Lythrum salicaria 3 v, 1 L 2 v,
Maianthemum bifolium 2 v 2 v, 1 v
Malus domestica 2 v
Matricaria perforata 1 v 1 v,
Matteuccia struthiopteris 3 v, 1 L 1 v, 1 v
Medicago lupulina 2 v, 1 L 1 v,
Melampyrum nemorosum 1 v
Melampyrum polonicum 1 v 1 v
Melampyrum pratense 1 v, 5 e, 1 L 1 v,
Melampyrum sylvaticum 1 v 2 v,
Melica nutans 1 v 1 v,
Melilotus albus 1 v, 1 L 1 v,
Mentha arvensis 1 e 1 v
Menyanthes trifoliata 2 v, 3 e 1 v, 1 v
Mercurialis perennis 1 v, 1 L 1 v, 1 e, 1 v
Milium effusum 1 v 1 v, 1 v
Moehringia trinervia 3 v 2 v,
Molinia caerulea 2 e 1 v
Moneses uniflora 1 v, 1 h
Monotropa hypopitys 1 L 3 h
Mycelis muralis 3 v, 1 L 2 v,
Myosotis alpestris 1 L
Myosotis arvensis 1 v, 1 h 1 v
Myosotis laxa subsp. caespitosa 1 h
Myosotis scorpioides 1 v, 4 e, 1 L 1 v,
Myosotis stricta 1 L 4 h
Myosotis sylvatica 2 v
Myosoton aquaticum 1 L
Myosurus minimus 1 v
Narcissus poeticus 1 v
Nardus stricta 1 v,
Neottia nidus-avis 1 L
Nicandra physalodes 2 h
Nuphar lutea 1 v 1 v,
Nymphaea alba 3 v
Nymphaea candida 3 v
Odontites verna subsp. serotina 1 v
Oenanthe aquatica 1 v, 1 L 1 v, 1 h,
Oenothera rubricaulis 1 h
Ophioglossum vulgatum 1 L
Orobanche pallidiflora 1 v
Orthilia secunda 1 v, 1 L 1 v,
Oxalis acetosella 3 v, 1 L 2 v, 8 e, 1 v
Oxalis stricta 2 h, 1 L
Oxycoccus microcarpus 1 v, 1 h, 1 e
Oxycoccus palustris 1 v, 11 e, 1 L
Padus avium 2 v, 3 e, 1 L 1 v,
Paris quadrifolia 2 v, 1 e, 1 L 2 v,
Parnassia palustris 1 L 1 v,
Persicaria amphibia 3 v
Persicaria hydropiper 4 v, 1 e, 1 L
Persicaria lapathifolia 1 v, 2 e, 1 L
Petasites hybridus 1 L
Peucedanum palustre 1 e 1 v, 2 p,
Phalaris arundinacea 4 v, 4 e, 1 L 2 p, 1 v
Phegopteris connectilis 2 v 1 v,
Phleum pratense 1 v, 2 L 2 v, 3 p,
Phragmites australis 5 v, 5 e 1 v,
Phyteuma spicatum 1 v, 1 v
Picea abies 2 v, 6 e, 1 L 2 v, 11 e, 4 p, 1 v
Pilosella aurantiaca 1 L
Pilosella officinarum 1 v, 1 h 1 v,
Pimpinella saxifraga 2 v 1 v,
Pinus sylvestris 2 v, 13 e 1 v, 5 e, 1 p, 1 v
Plantago lanceolata 2 v 1 p,
Plantago major 4 v, 1 L
Plantago media 2 v, 1 L
Platanthera bifolia 1 L 2 v, 1 h
Platanthera chlorantha 3 L 1 v,
Poa angustifolia 1 v
Poa annua 1 v, 1 L 2 v,
Poa compressa 1 v 1 v,
Poa nemoralis 2 v 1 v,
Poa palustris 1 v, 1 e
Poa pratensis 2 v 1 v,
Poa remota 1 v, 1 h 1 k,
Poa trivialis 2 v, 3 e 2 v,
Polemonium caeruleum 1 L
Polygala amarella 2 v, 1 L
Polygala vulgaris
Polygonum aviculare 1 v,
Polypodium vulgare 2 L 1 k
Populus tremula 2 v, 1 L 2 v, 9 e, 2 p, 1 v
Populus ×canescens 1 h
Potamogeton alpinus 2 v
Potamogeton natans 4 v
Potamogeton praelongus 1 v
Potentilla anserina 3 v, 1 e, 1 L 2 v, 1 p,
Potentilla argentea 1 v,
Potentilla erecta 2 v, 2 e, 1 L 2 v, 1 p, 1 v
Potentilla norvegica 1 v
Primula farinosa 1 v,
Primula veris 1 v
Prunella vulgaris 3 v, 1 e, 1 L 1 v,
Pseudotsuga menziesii 1 L
Pteridium aquilinum 3 v 1 v,
Pulmonaria obscura 1 L 1 v,
Pyrola media 1 L 1 v, 1 v
Pyrola minor 1 v,
Pyrola rotundifolia 2 v, 1 e, 1 L 1 v,
Quercus robur 2 v, 1 L 1 v, 2 e, 1 v, 1 h
Ranunculus acris 2 v, 1 L 2 v, 3 p, 1 v
Ranunculus auricomus 1 v
Ranunculus cassubicus 1 v 2 v, 1 v
Ranunculus fallax 1 p,
Ranunculus ficaria 2 v, 3 L
Ranunculus flammula 1 v
Ranunculus lingua 2 v
Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos 1 v
Ranunculus repens 4 v, 1 L 1 v,
Ranunculus sceleratus 1 v, 3 e
Raphanus raphanistrum 1 v
Reynoutria japonica 1 v, 1 L
Rhamnus cathartica 1 v
Rhinanthus minor 2 v 1 p,
Rhynchospora alba 1 v, 7 e 1 v,
Ribes alpinum 1 v 1 v, 2 v
Ribes nigrum 2 v 1 v
Ribes spicatum 1 v
Ribes uva-crispa 1 v
Rorippa palustris 1 v, 3 e, 1 L 1 v
Rosa pimpinellifolia 3 v, 1 L
Rosa rugosa 1 h
Rosa subcanina 1 h
Rubus caesius 2 L
Rubus chamaemorus 1 v, 10 e 2 v,
Rubus idaeus 3 v 1 v, 1 e,
Rubus nessensis 1 v 1 v
Rubus odoratus 1 h
Rubus saxatilis 2 v 2 v, 1 v
Rudbeckia laciniata 1 v, 1 L
Rumex acetosa 2 v 1 v, 1 p,
Rumex acetosella 2 v, 1 L 1 p,
Rumex aquaticus 4 v, 3 e, 1 L 1 v, 1 p,
Rumex crispus 1 v 1 v, 1 p,
Rumex longifolius 1 v,
Rumex obtusifolius subsp. silvestris 3 v, 1 L
Rumex thyrsiflorus
Sagina nodosa 1 v
Sagina procumbens 1 v
Salix alba 1 v
Salix aurita 1 h, 2 e 2 v,
Salix caprea 1 v 2 v, 2 p, 1 h
Salix cinerea 2 v, 7 e 1 v, 1 p,
Salix dasyclados 1 L
Salix fragilis 1 L 1 v,
Salix myrsinifolia 3 e 2 v,
Salix pentandra 1 v 1 v,
Salix phylicifolia 1 v, 6 e 1 p,
Salix rosmarinifolia 2 e
Salix starkeana 1 v, 1 p,
Salix triandra 1 p,
Salix viminalis 1 v
Sambucus racemosa 1 v, 1 L 1 v,
Sanicula europaea 1 h
Saponaria officinalis 1 v
Saxifraga granulata 1 h
Saxifraga hirculus
Scheuchzeria palustris 1 v, 8 e, 1 L 1 v,
Schoenoplectus lacustris 2 v
Scilla siberica 1 v
Scirpus sylvaticus 5 v, 3 e, 1 L 2 v, 1 p, 1 v
Scleranthus annuus 1 v
Scorzonera humilis 1 v,
Scrophularia nodosa 2 v, 1 e, 1 L 1 v,
Scutellaria galericulata 4 v, 1 e 2 v,
Sedum acre 1 v
Sedum album 1 v
Sedum telephium subsp. telephium 3 v, 1 L 1 h, 2 h
Selinum carvifolia 1 v 2 v,
Senecio jacobaea 1 h
Senecio paludosus 1 v
Senecio sylvaticus 1 v,
Senecio viscosus 1 v
Senecio vulgaris 1 v, 2 L
Sesleria caerulea 1 e 1 v, 1 v
Setaria viridis 1 v, 1 L
Silene dioica 1 v 1 v 1 h
Silene pratensis 1 v
Silene vulgaris 1 v 1 v,
Sinapis arvensis 1 v,
Sisymbrium officinale 1 v,
Solanum dulcamara 4 v, 2 e, 1 L 1 v,
Solanum nigrum 1 v, 1 L
Solidago virgaurea 2 v, 3 L 2 v, 1 p,
Sonchus arvensis 1 v, 1 e
Sonchus asper 1 v
Sorbaria sorbifolia 5 v 1 v
Sorbus aucuparia 3 v, 1 L 2 v, 2 e, 1 h
Sparganium emersum 2 v
Sparganium erectum subsp. microcarpum 3 e
Sparganium natans 5 v 1 v, 1 v
Spergula arvensis
Spergula arvensis subsp. sativa 1 v
Spiraea chamaedryfolia 1 v
Spiraea japonica 1 h
Spiraea salicifolia 2 v, 1 e
Spirodela polyrrhiza 1 v, 3 e
Stachys palustris 1 L
Stachys sylvatica 1 v, 1 L 1 v,
Stellaria graminea 1 v 2 v, 2 p,
Stellaria holostea 3 v, 1 L 1 v,
Stellaria longifolia 1 h 1 v, 1 h
Stellaria media 1 v, 1 L
Stellaria nemorum 3 v, 2 L 1 v,
Stellaria palustris 1 v, 3 e
Stellaria uliginosa 1 v,
Succisa pratensis 1 v
Swida alba 2 h
Symphyotrichum 1 L
Symphyotrichum ×salignum 1 h
Symphytum asperum 1 v, 1 h, 1 L
Symphytum officinale 2 v 1 h
Zannichellia palustris
Taraxacum 3 v 1 v, 1 p,
Thalictrum aquilegiifolium 2 v 1 v,
Thalictrum flavum 2 v, 2 e, 1 L 1 p, 1 v
Thelypteris palustris 1 e 1 v, 1 v
Thlaspi arvense 1 v 1 v,
Tilia cordata 2 v, 1 L 2 e, 1 v
Tilia platyphyllos 1 h
Tragopogon pratensis 1 h
Trichophorum alpinum 2 e 1 v,
Trichophorum cespitosum 1 v, 6 e 1 v,
Trientalis europaea 2 v, 2 L 2 v,
Trifolium arvense 1 v,
Trifolium hybridum subsp. hybridum 1 v 2 v,
Trifolium medium 2 v, 1 L 1 v, 1 p, 1 v
Trifolium pratense subsp. pratense 2 v, 2 L 2 v, 1 v
Trifolium repens 2 v, 2 L 1 v, 2 p,
Triglochin palustre 1 e 1 v,
Trollius europaeus 1 v, 4 L 2 v, 2 p, 1 v
Tulipa sylvestris 4 v, 2 L
Tussilago farfara 1 v, 3 L 1 v,
Typha latifolia 5 v, 4 e 1 v,
Ulmus glabra 1 v, 1 L 1 v, 1 v
Ulmus laevis 1 v,
Urtica dioica 3 v, 3 e, 1 L 1 v, 1 p,
Urtica dioica subsp. galeopsifolia 1 h
Utricularia minor 1 h, 2 e
Utricularia vulgaris 1 v,
Vaccinium myrtillus 3 v, 2 e 2 v, 8 e, 1 v
Vaccinium uliginosum 1 v, 8 e 2 v, 1 v
Vaccinium vitis-idaea 3 v, 2 e 2 v, 7 e, 1 v
Valeriana officinalis 5 v, 3 e, 2 L 1 v, 2 p,
Verbascum nigrum 1 v, 1 L 1 v,
Verbascum thapsus 1 v, 1 L
Veronica arvensis 2 v 1 h
Veronica beccabunga 4 v, 2 e, 3 L 1 v,
Veronica chamaedrys 3 v, 2 L 2 v,
Veronica filiformis 1 v
Veronica longifolia 1 p,
Veronica officinalis 3 v, 1 L
Veronica opaca 1 v
Veronica scutellata 1 v, 1 e 1 v,
Veronica serpyllifolia 2 v, 1 e, 1 L
Veronica verna 1 h
Viburnum opulus 1 v, 2 L 1 v, 1 h
Vicia angustifolia
Vicia cracca 3 v, 2 e 2 v, 4 p, 1 v
Vicia hirsuta 1 v
Vicia sepium 2 v 1 v, 1 p,
Vicia sylvatica 1 v, 2 L 1 v,
Vinca minor 1 v
Viola arvensis 1 v 1 v,
Viola canina 1 v 1 v, 1 h
Viola epipsila 2 v,
Viola mirabilis 3 v, 1 L 1 v, 1 v
Viola odorata 1 v, 1 L
Viola palustris 1 v
Viola riviniana 1 v 1 v,

  1. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎

  2. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎