12-34

Uuendatud: 2020-11-29

Ruudu kohta on uue atlase andmekogus 2561 kirjet.

Läbi aegade on ruudus täheldatud soontaimi 489 taksonist.

Liikide arvu võrdlus uue ja vana atlase andmestikes

andmestik kokku 2006–2020 1971–2005 1921–1970 … –1920 hävinud1 kaheldav2
uus atlas 480 428 277 188 0
vana atlas 325 249 77 0 0 0

Uue ja vana atlase liikide koondloend

Tingmärgid: v – vaatlused (PlutoF); h – herbaareksemplarid (PlutoF); k – teated kirjanduses ja kartoteekides (PlutoF); e – ELFi inventuurikirjed; p – PKÜ inventuurikirjed; L – LVA vaatlused; E – EELISe vaatlused; ◆ ○ + × ? – märge vana atlase levik.exe andmestikus

takson 2006–2020 1971–2005 1921–1970 … –1920 hävinud kaheldav
Acer platanoides 3 v 1 v, 3 e, 1 p,
Achillea millefolium 3 v 1 v, 8 p, 1 v
Aconitum napellus 2 v
Actaea spicata 2 v 1 v,
Aegopodium podagraria 6 v 1 v, 5 e, 2 p, 1 v
Agrostis canina 2 v, 1 e
Agrostis capillaris 2 v 1 v, 4 p, 1 v
Agrostis gigantea 1 v 1 v, 1 p,
Agrostis stolonifera subsp. stolonifera 2 v 1 v, 5 p, 2 v
Ajuga reptans 2 v
Alchemilla 2 v 1 v, 8 p, 1 v
Alchemilla acutiloba 1 h
Alchemilla micans 1 h
Alchemilla monticola 1 h
Alisma plantago-aquatica 1 v 1 v,
Alnus glutinosa 1 v, 9 e 1 e 1 v,
Alnus incana 4 v, 8 e 1 v, 8 e, 5 p, 1 v
Alopecurus geniculatus 1 v, 1 h
Alopecurus pratensis 3 v 1 v,
Amelanchier spicata 2 v
Anchusa arvensis 2 v 1 v,
Andromeda polifolia 3 v, 13 e 3 e, 1 v
Anemone nemorosa 4 v 1 v, 2 e, 1 v
Anemone ranunculoides 1 v
Anemone sylvestris 1 v
Angelica sylvestris 4 v, 4 e 1 v, 1 e, 3 p, 1 v
Antennaria dioica 1 v,
Anthemis arvensis
Anthemis tinctoria 1 v
Anthoxanthum odoratum 2 v 1 v,
Anthriscus sylvestris 3 v 1 v, 5 p,
Anthyllis vulneraria var. vulneraria 1 h
Aquilegia vulgaris 2 v
Arabidopsis thaliana 2 h
Arabis planisiliqua subsp. nemorensis 2 v
Arctium tomentosum 3 v 1 v, 1 p,
Arenaria serpyllifolia 2 v 1 v,
Arrhenatherum elatius 2 v 2 p
Artemisia vulgaris 3 v 1 v, 2 p,
Asarum europaeum 4 v 1 v,
Athyrium filix-femina 4 v 1 v, 2 e, 1 v
Atriplex patula 1 v,
Avena fatua 3 v
Barbarea arcuata 2 v 1 v,
Barbarea stricta 1 v
Bellis perennis 6 v 1 v,
Betula nana 4 v, 9 e 2 e, 1 v
Betula pendula 3 v, 4 e 1 v, 3 p, 1 v
Betula pubescens 3 v, 29 e 1 v, 3 e, 3 p, 1 v
Betula ×aurata 1 v, 1 e
Bidens tripartita 1 v,
Bistorta vivipara 2 v 1 v,
Blysmus compressus 1 v,
Brachypodium pinnatum 3 v 1 v,
Brassica campestris 1 v 1 v, 1 h
Briza media 2 v, 1 e 1 v, 5 p, 1 v
Bromus inermis 2 v
Bunias orientalis 3 v 1 v,
Calamagrostis arundinacea 3 v 2 e, 1 v
Calamagrostis canescens 3 v, 2 e 1 v,
Calamagrostis epigeios 3 v 1 v, 1 v
Calamagrostis neglecta 2 v, 1 e 1 v,
Callitriche cophocarpa 1 h
Calluna vulgaris 3 v, 11 e 3 e, 1 v
Caltha palustris 3 v, 7 e 2 v, 1 e, 1 v
Calystegia sepium 3 v
Campanula glomerata 2 v
Campanula latifolia 2 v
Campanula patula 3 v 1 v,
Campanula persicifolia 3 v 1 v,
Campanula rapunculoides 2 v 1 v,
Campanula rotundifolia 1 v 1 v,
Capsella bursa-pastoris 2 v 1 v,
Caragana arborescens 2 v
Cardamine pratensis 1 h, 1 e 1 v,
Cardamine pratensis subsp. paludosa 1 v 2 h,
Carduus crispus 2 v 1 v,
Carex acuta 1 v, 1 e 1 v,
Carex acutiformis 1 v, 1 e 1 v,
Carex appropinquata 3 v 1 v,
Carex canescens 2 v 1 v,
Carex capillaris 1 v,
Carex cespitosa 3 v 1 v, 1 v
Carex chordorrhiza 3 v 1 v,
Carex davalliana 1 e 1 v, 1 v
Carex digitata 3 v 1 v,
Carex dioica 2 v 1 v, 1 v
Carex disperma 1 v,
Carex disticha 1 v 1 v, 1 p,
Carex elata 1 v, 1 e 1 h
Carex elongata 4 v 1 v,
Carex flacca 1 v,
Carex flava 4 v, 13 e 1 v, 1 p, 1 v
Carex hartmanii 3 v
Carex hirta 2 v 1 v, 1 p,
Carex hostiana 1 v, 1 h
Carex lasiocarpa 4 v, 8 e 1 v
Carex lepidocarpa 1 v, 1 e
Carex leporina 2 p
Carex limosa 2 v, 1 e 1 e 1 v,
Carex loliacea 1 v,
Carex nigra 5 v, 7 e 1 v, 2 p, 1 v
Carex ornithopoda 2 v
Carex pallescens 3 v 1 v, 1 v
Carex panicea 3 v, 8 e 1 v, 1 e, 3 p, 1 v
Carex pauciflora 2 v
Carex pseudocyperus 1 v, 1 e
Carex pulicaris 1 v,
Carex rhizina 1 h
Carex rostrata 3 v, 6 e 1 v, 1 e, 1 v
Carex spicata 2 v 2 p
Carex vaginata 4 v 1 v,
Carex vesicaria 2 v, 2 e 1 v
Carex viridula 1 v 1 v,
Carum carvi 2 v 1 v, 1 p,
Centaurea cyanus 1 v, 1 L 1 v, 1 v
Centaurea jacea 3 v 1 v, 8 p, 1 v
Centaurea phrygia 2 v
Centaurea scabiosa 2 v
Cerastium arvense
Cerastium fontanum 3 v 1 v, 4 p,
Chaenorhinum minus 2 v
Chamaedaphne calyculata 1 e, 1 v
Chamomilla suaveolens 3 v 1 v,
Chelidonium majus 3 v
Chenopodium album 2 v 1 v,
Chenopodium glaucum 1 v 1 v,
Chrysosplenium alternifolium 1 v 1 h
Cirsium acaule 1 v, 4 p,
Cirsium arvense 3 v 1 v, 4 p,
Cirsium arvense var. arvense 1 p
Cirsium heterophyllum 4 v 1 v,
Cirsium oleraceum 3 v 1 v, 6 e, 1 p,
Cirsium palustre 1 v, 7 e 1 v, 1 v
Cirsium vulgare 3 v 1 v, 4 p,
Clinopodium vulgare 2 v 1 v,
Comarum palustre 3 v, 19 e 1 v,
Convallaria majalis 3 v 1 v, 2 e, 1 v
Conyza canadensis 1 v
Corylus avellana 1 v 2 e,
Crepis biennis 1 v, 1 h
Crepis paludosa 4 v 1 v, 5 e, 1 v
Crepis tectorum 1 v,
Dactylis glomerata 3 v 1 v, 1 e, 13 p, 1 v
Dactylorhiza incarnata 2 v 1 v, 1 v
Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca 1 L
Danthonia decumbens 1 e
Daphne mezereum 2 v 1 e 1 v,
Deschampsia cespitosa 4 v, 1 e 1 v, 14 p, 1 v
Drosera anglica 1 v, 2 e 1 e 1 v,
Drosera rotundifolia 3 v, 7 e 1 e 1 v,
Dryopteris carthusiana 4 v 1 v,
Dryopteris cristata 2 v
Dryopteris filix-mas 3 v 1 v,
Echium vulgare 1 v
Elymus caninus 1 v
Elymus repens 3 v 1 v,
Empetrum nigrum subsp. nigrum 3 v, 10 e 3 e, 1 v
Epilobium adenocaulon 4 v 1 v,
Epilobium angustifolium 4 v 1 v, 1 p,
Epilobium hirsutum 2 v
Epilobium montanum 2 v
Epilobium palustre 2 v, 4 e 1 v,
Epilobium parviflorum 1 v
Epilobium pseudorubescens 1 h
Epipactis helleborine 5 v
Epipactis palustris 1 e
Equisetum arvense 4 v 1 v,
Equisetum fluviatile 4 v, 7 e 1 v,
Equisetum palustre 2 v, 8 e 1 v, 1 v
Equisetum pratense 5 v 1 e 1 v,
Equisetum sylvaticum 1 v 1 v,
Eriophorum angustifolium 3 v, 2 e 1 v, 1 v
Eriophorum latifolium 1 v, 1 v
Eriophorum vaginatum 3 v, 15 e 3 e, 1 v
Erodium cicutarium 1 v
Erysimum cheiranthoides 3 v 1 v,
Eupatorium cannabinum 1 v
Euphorbia cyparissias 2 v
Euphorbia helioscopia 2 v 1 v,
Euphrasia
Euphrasia vernalis 1 h,
Euphrasia ×reuteri 1 h
Fallopia convolvulus 1 v 1 v,
Festuca arundinacea 2 v 4 p
Festuca gigantea 3 v 1 v,
Festuca ovina 1 v 1 p
Festuca pratensis 2 v 1 v, 4 p,
Festuca rubra 4 v 1 v, 10 p, 1 v
Filipendula ulmaria 3 v, 18 e 1 v, 7 e, 10 p, 1 v
Filipendula ulmaria subsp. denudata 3 v 1 v, 1 p
Fragaria moschata 4 v
Fragaria vesca 3 v 1 v, 3 e, 1 p, 1 v
Frangula alnus 3 v, 18 e 1 v, 2 e, 1 v
Fraxinus excelsior 3 v, 1 e 1 v, 2 e, 1 p,
Fumaria officinalis 3 v 1 v,
Galega orientalis 5 v
Galeobdolon luteum 2 v 1 e, 1 v
Galeopsis bifida 1 v
Galeopsis tetrahit 1 v 1 v, 1 h
Galinsoga ciliata 2 v
Galium album 3 v 1 v, 4 p, 1 v
Galium aparine 2 v 1 v,
Galium boreale 2 v, 1 e 1 v, 2 p,
Galium palustre 3 v, 9 e 1 v, 1 v
Galium uliginosum 1 v 1 v, 1 v
Galium verum 1 p
Galium ×pomeranicum 1 v
Geranium palustre 2 v 1 v, 1 p,
Geranium pratense 3 v 1 v, 5 p,
Geranium sylvaticum 4 v, 1 e 1 v,
Geum rivale 4 v, 4 e 1 v, 6 e, 2 p, 1 v
Geum urbanum 3 v 1 v, 1 p, 1 v
Glechoma hederacea 2 v 1 v,
Glyceria fluitans 3 v
Gnaphalium uliginosum 1 v
Gymnadenia conopsea 1 v,
Gymnocarpium dryopteris 3 v 3 e, 1 v
Hammarbya paludosa
Helictotrichon pratense 2 p 1 v,
Helictotrichon pubescens 2 v 1 v,
Hepatica nobilis 3 v 4 e, 1 v
Heracleum sibiricum 2 v 1 v, 1 p,
Heracleum sosnowskyi 35 E 4 E,
Heracleum sosnowskyi s.l.
Hieracium umbellatum 1 v
Hieracium vulgatum 2 h
Humulus lupulus 1 v 1 v,
Huperzia selago 2 v 1 v,
Hypericum maculatum 3 v 1 v, 1 v
Hypericum perforatum 2 v
Impatiens parviflora 3 v
Inula salicina 1 v,
Iris pseudacorus 2 e
Juncus alpinoarticulatus 1 v
Juncus articulatus 2 v 1 v,
Juncus compressus 1 h 1 v,
Juncus conglomeratus 1 e 1 v,
Juncus effusus 2 v 1 v,
Juncus filiformis
Juniperus communis 2 v, 7 e 1 v, 1 e, 1 p, 1 v
Knautia arvensis 2 v
Lamium album 2 v 1 v,
Lamium hybridum 2 v
Lamium purpureum 1 v,
Lapsana communis 1 v 1 v, 1 v
Lathyrus palustris 1 v,
Lathyrus pratensis 3 v, 1 e 1 v, 7 p, 1 v
Lathyrus sylvestris 1 v
Lathyrus vernus 4 v 2 e, 1 v
Ledum palustre 2 v, 11 e 3 e, 1 v
Lemna minor 1 v
Leontodon autumnalis 1 v 4 p
Leontodon danubialis 1 v,
Leontodon hispidus 2 v 1 p 1 v,
Leucanthemum vulgare 4 v, 1 L 1 v, 2 p, 1 v
Linum catharticum 2 v 1 v, 1 v
Listera ovata 1 v, 1 v
Lolium perenne 1 v
Lonicera caerulea 1 v, 1 h, 1 v
Lonicera xylosteum 1 v
Lotus 2 v
Lotus corniculatus s.l. 1 h
Luzula multiflora 1 v, 1 h 1 v, 1 v
Luzula pallidula 2 h
Luzula pilosa 4 v 1 v,
Lychnis flos-cuculi 3 v 1 v, 1 v
Lycopus europaeus 2 v, 11 e
Lysimachia nummularia 1 v
Lysimachia thyrsiflora 2 v, 5 e
Lysimachia vulgaris 2 v, 19 e 1 v, 2 p, 1 v
Lythrum salicaria 2 v, 4 e 1 v, 1 v
Maianthemum bifolium 4 v, 1 e 2 e, 1 v
Malus domestica 1 v 1 p
Malus sylvestris
Matricaria perforata 3 v 1 v,
Matteuccia struthiopteris 1 e,
Medicago lupulina 3 v 1 v,
Medicago ×varia 1 v
Melampyrum nemorosum 1 v, 2 v
Melampyrum polonicum 2 v, 1 e
Melampyrum pratense 2 v, 1 e
Melampyrum sylvaticum 1 v,
Melica nutans 3 v, 1 e 1 e, 1 v
Melilotus albus 2 v 1 v,
Mentha arvensis 2 v, 3 e 1 v, 1 v
Menyanthes trifoliata 3 v, 12 e 1 v,
Moehringia trinervia 2 v 1 v,
Molinia caerulea 2 v, 11 e 1 p 1 v,
Moneses uniflora 1 v 1 v,
Muscari botryoides 1 v
Mycelis muralis 4 v 1 v, 2 e, 1 v
Myosotis arvensis 2 v 1 v,
Myosotis scorpioides 3 v 1 v,
Myosotis sylvatica 1 v
Myosoton aquaticum 1 v
Narcissus poeticus 1 v
Neottia nidus-avis 6 v
Odontites verna subsp. serotina 1 p
Origanum vulgare 1 v
Orthilia secunda 2 v 1 v,
Oxalis acetosella 5 v 7 e, 1 v
Oxalis stricta 1 h
Oxycoccus microcarpus 3 v, 1 e
Oxycoccus palustris 4 v, 21 e 3 e, 1 v
Padus avium 5 v 1 v, 3 e,
Papaver dubium 2 v
Papaver somniferum 1 v
Paris quadrifolia 4 v 1 v, 1 e, 1 v
Parnassia palustris 1 v, 4 e
Pastinaca sativa subsp. sylvestris 2 v 1 v,
Pedicularis palustris 1 v 1 v, 1 v
Persicaria amphibia 1 e 1 h
Persicaria lapathifolia 2 v 1 v,
Petasites hybridus 2 v 1 p
Peucedanum palustre 3 v, 17 e 1 v, 1 v
Phalaris arundinacea 3 v 1 v, 1 p,
Phegopteris connectilis 1 h,
Phleum pratense 3 v 1 v, 8 p, 1 v
Phragmites australis 2 v, 10 e
Phyteuma spicatum
Picea abies 5 v, 19 e 1 v, 12 e, 4 p, 1 v
Pilosella officinarum 1 v
Pilosella ×dubia 1 h
Pimpinella saxifraga 1 v
Pinguicula vulgaris 1 e
Pinus sylvestris 3 v, 19 e 5 e, 2 p,
Plantago lanceolata 1 v, 1 p,
Plantago major 2 v 1 v, 3 p,
Plantago media 1 p 1 v,
Platanthera bifolia 2 v 1 v,
Poa angustifolia 4 v 3 p
Poa annua 3 v 1 v, 3 p,
Poa compressa 3 v 2 p
Poa nemoralis 1 v
Poa palustris 3 v
Poa pratensis 3 v 1 v, 4 p, 1 h
Poa subcaerulea 1 v
Poa trivialis 2 v 1 v, 2 p,
Polygala amarella 1 v 1 v,
Polygonum arenastrum 1 v,
Polygonum aviculare 1 v
Populus alba 2 h
Populus balsamifera 1 v, 1 h
Populus tremula 4 v 1 v, 8 e, 2 p,
Potamogeton gramineus
Potentilla anserina 3 v, 5 e 1 v, 10 p,
Potentilla argentea 1 v
Potentilla erecta 3 v, 11 e 1 v, 3 p, 1 v
Potentilla norvegica 2 v
Potentilla reptans 1 p
Primula elatior 1 v
Primula farinosa 1 v, 1 e 1 v, 1 v
Primula veris 1 v
Prunella vulgaris 2 v, 1 e 1 v, 3 p, 1 v
Pulmonaria obscura 2 v
Pyrola media 1 e
Pyrola rotundifolia 2 v 1 v, 1 v
Quercus robur 2 v, 1 e 1 v,
Ranunculus acris 3 v 1 v, 1 e, 5 p, 1 v
Ranunculus auricomus 1 v,
Ranunculus cassubicus 5 v 1 v, 3 e, 1 v
Ranunculus flammula 1 e 1 v,
Ranunculus lingua 2 e
Ranunculus repens 4 v 1 v, 1 e, 3 p, 1 v
Ranunculus sceleratus 1 p
Ranunculus trichophyllus 3 h 1 v,
Raphanus raphanistrum 1 h
Rhamnus cathartica 3 v, 1 e 1 v, 1 p,
Rhinanthus minor 1 v,
Rhinanthus serotinus 2 v 1 p
Rhynchospora alba 1 v, 3 e 1 e 1 v,
Ribes alpinum 2 v 1 v,
Ribes nigrum 3 v 1 v,
Ribes spicatum 1 v,
Ribes uva-crispa 2 v
Rorippa palustris 1 v,
Rubus chamaemorus 3 v, 11 e 3 e, 1 v
Rubus idaeus 5 v 1 v, 6 e, 2 p, 1 v
Rubus saxatilis 4 v, 4 e 6 e, 1 v
Rumex acetosa 1 v 1 v, 1 p,
Rumex aquaticus 1 v,
Rumex crispus 2 v 1 v, 5 p,
Rumex longifolius 1 v 1 p
Rumex obtusifolius subsp. silvestris 3 v 1 v,
Sagina nodosa 1 v 1 p 1 v,
Sagina procumbens 2 v
Salix alba 1 v 1 v, 1 p,
Salix aurita 4 v 1 v,
Salix caprea 4 v, 9 e 1 v, 1 p,
Salix cinerea 2 v, 13 e 1 v, 2 p, 1 v
Salix fragilis 1 v,
Salix lapponum 4 v 1 v,
Salix myrsinifolia 1 v 1 v, 1 v
Salix myrtilloides 3 v
Salix pentandra 1 v, 5 e 1 v, 1 v
Salix phylicifolia 3 v, 9 e 1 v, 2 p, 1 v
Salix rosmarinifolia 3 v, 16 e 1 v, 3 p, 1 v
Salix starkeana 1 v 1 v, 1 v
Sambucus racemosa 5 v 1 v,
Scheuchzeria palustris 2 v, 1 e 1 e 1 v,
Scirpus sylvaticus 2 v 1 v,
Scleranthus annuus 1 h,
Scorzonera humilis 1 v,
Scrophularia nodosa 5 v 1 v,
Scutellaria galericulata 4 e 1 v, 1 v
Selinum carvifolia 1 v 1 v,
Senecio paludosus 1 e
Senecio vulgaris 1 v
Sesleria caerulea 2 v 1 v, 3 p, 1 v
Silene nutans 1 v
Silene pratensis 3 v
Sinapis arvensis 3 v 1 v,
Solanum dulcamara 1 e 1 v,
Solidago virgaurea 2 v 1 v,
Sonchus arvensis 2 v 1 v,
Sonchus asper 1 v
Sonchus oleraceus 1 v
Sorbaria sorbifolia 3 v
Sorbus aucuparia 5 v, 5 e 1 v, 10 e, 1 v
Sparganium emersum 1 v
Sparganium erectum subsp. microcarpum 1 v
Sparganium natans 2 v
Spergula arvensis subsp. sativa 1 v
Spiraea chamaedryfolia 2 v
Spiraea salicifolia 1 v
Stachys palustris 1 e
Stachys sylvatica 2 v
Stellaria graminea 4 v 1 v, 1 p,
Stellaria holostea 2 v
Stellaria media 1 v 1 v,
Stellaria palustris 1 v, 2 e 1 v,
Succisa pratensis 2 v, 9 e 1 v, 1 p, 1 v
Symphyotrichum 1 v
Syringa vulgaris 2 v 1 v, 1 p,
Tanacetum vulgare 1 v
Taraxacum 3 v, 1 e 1 v, 7 p, 1 v
Telekia speciosa 2 v
Thalictrum flavum 3 e 1 h
Thelypteris palustris 2 v, 11 e 1 v,
Thlaspi arvense 2 v 1 v,
Tilia cordata 3 v
Tragopogon pratensis 2 v
Trichophorum alpinum 4 e 1 v,
Trichophorum cespitosum 2 v, 1 e
Trientalis europaea 2 v, 1 e
Trifolium aureum 1 h
Trifolium hybridum subsp. hybridum 2 v 1 v, 2 p,
Trifolium medium 3 v 1 v, 2 p,
Trifolium pratense subsp. pratense 2 v 1 v, 2 p, 1 v
Trifolium repens 1 v 1 v, 6 p, 1 v
Triglochin palustre 1 v,
Trollius europaeus 7 v, 1 L 1 v, 1 v
Tussilago farfara 5 v 1 v, 1 e, 2 p,
Typha latifolia 2 v, 1 e 1 v,
Ulmus glabra 3 v
Ulmus laevis 1 v, 1 p,
Urtica dioica 3 v, 1 e 1 v, 5 p,
Vaccinium myrtillus 3 v, 2 e 1 e 1 v,
Vaccinium uliginosum 3 v, 12 e 3 e, 1 v
Vaccinium vitis-idaea 5 v, 8 e 1 e, 1 v
Valeriana officinalis 3 v, 2 e 1 v, 1 v
Verbascum nigrum 2 v
Verbascum thapsus 1 v
Veronica anagallis-aquatica 1 v 1 v,
Veronica arvensis 1 v 1 v,
Veronica beccabunga 1 v 1 v,
Veronica chamaedrys 4 v 1 v, 6 p, 1 v
Veronica filiformis 2 v
Veronica longifolia 1 v,
Veronica officinalis 1 v 1 v,
Veronica opaca 2 v
Veronica persica 1 v
Veronica serpyllifolia 3 v 1 v,
Viburnum opulus 4 v
Vicia cracca 3 v, 2 e 1 v, 4 p,
Vicia sepium 4 v 1 v, 3 p,
Vicia sylvatica 1 v
Vinca minor 4 v
Viola arvensis 2 v 1 v,
Viola canina 1 v, 1 e 1 p 1 v,
Viola epipsila 3 v, 2 e 1 v, 1 v
Viola mirabilis 3 v 1 e, 1 v
Viola odorata 3 v
Viola palustris 1 e 1 v,
Viola persicifolia 1 e 1 h,
Viola riviniana 3 v 1 v,
Viola tricolor subsp. tricolor 1 v
Viola uliginosa 1 e

  1. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎

  2. Ainult vana atlase levik.exe andmestikus↩︎